Ogłoszenia

Piknik Ekologiczny 2

REGULAMIN KONKURSU

MODNIE I EKO-WYGODNIE”

 • § 1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu pn. „MODNIE I EKO-WYGODNIE” jest Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (dalej: Organizator konkursu).
 • § 2. Cele konkursu
 1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz edukacja ekologiczna.
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych.
 • § 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Dobczyce.
 2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach)
  w godz. 10.00 – 11.10 na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 3. Prezentacja prac nastąpi od godz. 11.30 podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach).
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnego ubrania z odpadów i materiałów podlegających recyklingowi.
 5. Każdy uczestnik może zaprezentować w konkursie tylko jedną pracę.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku na zasadach i w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • § 4. Wyniki konkursu i nagrody
 1. Laureatów konkursu wyłoni Komisja konkursowa.
 2. Kryteria oceny prac będą następujące: oryginalność i kreatywność.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Pikniku Ekologicznego
  (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym
  w Dobczycach).
 4. Organizator konkursu przyzna laureatom wyłonionym przez Komisję konkursową nagrody rzeczowe.
 5. Wartość indywidualnej nagrody nie przekroczy kwoty 2000 zł.
 6. Nagrody przyznane laureatom są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
 7. Dodatkowo Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień, do których stosuje się postanowienia ust. 5 i 6.
 8. Decyzja Komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 • § 4. Postanowienia końcowe
 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
   2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
   3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
   4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
  1. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji konkursu można uzyskać:

  Justyna Koczwara

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Nowy numer Rady Rodziców od 1.10.2019r.: 14 8602 0000 0000 0304 2410 0001

  RR

  Cykl spotkań w KLUBIE NOWYCH TECHNOLOGII

  - nauka i zabawa z edukacyjnym Robotem Photon (podstawy kodowania)

  - poznawanie nowych aplikacji (tablet, okulary 3D, VR )

  - kreatywne spędzanie czasu

  Plakat Klub Nowych Technologii

  Na spotkaniach w Klubie Nowych Technologii uczestnicy będą stawiać pierwsze kroki w programowaniu, z użyciem robota Photon, w oparciu o dostępne aplikacje na tablecie. Będą to zajęcia interaktywne, gdzie podczas nauki i zabawy, dzieci będą się uczyć logicznego myślenia, przewidywania i konstruowania prostych programów, a przy tym, poznają działanie i odkryją możliwości robota. Wykorzystamy dostępne scenariusze zajęć, ale też będziemy tworzyć i wdrażać własne pomysły.

  Poza tym, nowością w tym roku, będą zajęcia, na których będziemy prezentować nowe aplikacje. Będzie to praca z tabletem, z wykorzystaniem np. okularów 3 D, VR.

  Dla urozmaicenia zajęć będziemy też wprowadzać zajęcia i zabawy, w których dzieci będą mogły wykazać się swoją kreatywnością.

  Każde zajęcia będą trwały ok. 45 minut ( do 1 godz.) i będą się odbywały w dwóch grupach wiekowych, od 21 i 23 października do 2 i 4 marca. Do Klubu zapraszamy dzieci w wieku 5 i 6 lat (gr. I młodsza) oraz 7 i 8 lat (gr. II starsza), najchętniej te, które jeszcze nie uczestniczyły w zajęciach z robotami Photon. Ilość miejsc ograniczona (max. do 14 osób w każdej grupie). Zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece. Należy również wypełnić zgodę na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia podczas zajęć). Kosz za jedne zajęcia 5 zł (całość za wszystkie zajęcia 50 zł).

  Miesiąc

  Spotkanie

  Grupa I

  Grupa II

  Rodzaj zajęć

  PAŹDZIERNIK

  I

  21.10.2019

  23.10.2019

  ROBOT PHOTON

  LISTOPAD

  II

  III

  4.11.2019

  18.11.2019

  6.11.2019

  20.11.2019

  ROBOT PHOTON

  APLIKACJE

  GRUDZIEŃ

  IV

  V

  2.12.2019

  16.12.2019

  4.12.2019

  18.12.2019

  ROBOT PHOTON

  APLIKACJE

  STYCZEŃ

  VI

  VII

  13.01.2020

  20.01.2020

  15.01.2020

  22.01.2020

  ROBOT PHOTON

  ROBOT PHOTON

  LUTY

  VII

  IX

  10.02.2020

  24.02.2020

  12.02.2020

  26.02.2020

  APLIKACJE

  ROBOT PHOTON

  MARZEC

  X (ostatnie)

  2.03.2020

  4.03.2020

  ROBOT PHOTON