Szkoła

Możecie posłuchać piosenek o jesieni ... Piosenki jesienne , gdzie czasami"...wiatr gra w kominie", albo "... jesień idzie przez park" ... i zobaczyć jak niedaleko od nas w pobliskich lasach ona wygląda.

jesien 2017 01 jesien 2017 02 jesien 2017 03 jesien 2017 04 jesien 2017 05 jesien 2017 06 jesien 2017 07 jesien 2017 08 jesien 2017 09 jesien 2017 10 jesien 2017 11

budzik

30 min 7:30 - 8:00
10 min. 8:45 - 8:55
10 min. 9:40 - 9:50
10 min. 10:35 - 10:45
20 min. 11:30 - 11:50
10 min. 12:35 - 12:45
5 min. 13:30 - 13:35

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach
rok szkolny 2019/2020

 • Grażyna Kwiecińska – dyrektor szkoły, przyroda, biologia
 • Monika Jasak-Dutkowska - wicedyrektor, matematyka
 • Katarzyna Burzawa – plastyka, muzyka, doradztwo zawodowe, świetlica
 • Renata Włodarczyk – wychowanie przedszkolne
 • Katarzyna Postrzech - wychowanie przedszkolne
 • Iwona Frys – nauczyciel wspomagający
 • Iwona Żak – wychowanie przedszkolne
 • Natalia Koperek - wychowanie przedszkolne
 • Elżbieta Maniecka – edukacja wczesnoszkolna 
 • Magdalena Jamróz – nauczyciel wspomagający 
 • Reanta Lenart - edukacja wczesnoszkolna 
 • Krystyna Ślusarczyk - edukacja wczesnoszkolna 
 • Marta Blamowska-Kaja - edukacja wczesnoszkolna 
 • Adrianna Krawczyk – nauczyciel wspomagający 
 • Marzena Krawczyk – nauczyciel wspomagający 
 • Kinga Wawrzusiak – historia, nauczyciel bibliotekarz
 • Danuta Kasprzyk – język angielski
 • Monika Braś - matematyka
 • Stanisław Maniecki – wychowanie fizyczne
 • Maria Śleziak – religia, wych. do życia w rodzinie
 • Beata Drabik – język polski
 • Barbara Żaba – nauczyciel wspomagający
 • Paulina Sikora – język polski
 • Jowita Holik-Kasprzyk – język angielski
 • Magdalena Leszczczyńska - świetlica
 • Ewa Wawrzusiak – biologia, chemia, świetlica
 • Dominika Pala – wychowanie fizyczne
 • Magdalena Sukta-Wawrzusiak – język niemiecki
 • Krystyna Kowal-Gruchała – wiedza o społeczeństwie
 • Paulina Lenart – technika, informatyka, fizyka
 • Gerard Wątor – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

Piknik Ekologiczny 2

REGULAMIN KONKURSU

MODNIE I EKO-WYGODNIE”

 • § 1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu pn. „MODNIE I EKO-WYGODNIE” jest Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (dalej: Organizator konkursu).
 • § 2. Cele konkursu
 1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz edukacja ekologiczna.
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych.
 • § 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Dobczyce.
 2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach)
  w godz. 10.00 – 11.10 na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 3. Prezentacja prac nastąpi od godz. 11.30 podczas Pikniku Ekologicznego (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach).
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnego ubrania z odpadów i materiałów podlegających recyklingowi.
 5. Każdy uczestnik może zaprezentować w konkursie tylko jedną pracę.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku na zasadach i w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • § 4. Wyniki konkursu i nagrody
 1. Laureatów konkursu wyłoni Komisja konkursowa.
 2. Kryteria oceny prac będą następujące: oryginalność i kreatywność.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Pikniku Ekologicznego
  (tj. w dniu 19.10.2019 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym
  w Dobczycach).
 4. Organizator konkursu przyzna laureatom wyłonionym przez Komisję konkursową nagrody rzeczowe.
 5. Wartość indywidualnej nagrody nie przekroczy kwoty 2000 zł.
 6. Nagrody przyznane laureatom są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
 7. Dodatkowo Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień, do których stosuje się postanowienia ust. 5 i 6.
 8. Decyzja Komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 • § 4. Postanowienia końcowe
 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
   2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
   3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
   4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
  1. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji konkursu można uzyskać:

  Justyna Koczwara

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.