OGŁOSZENIE!

W związku ze zmianą przepisów Prawa Oświatowego umowy na korzystanie z usług Przedszkola
będą podpisywane w ostatnim tygodniu sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego tj. od
27.08.2018r. do 31.08.2018r.

Grażyna Kwiecińska