Witam!

Zamieszczam poniżej listę programów i podręczników, wybranych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

Zestaw programów i podręczników został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Dokumenty zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Szanowni Państwo! Bardzo proszę zwrócić uwagę na zestaw podręczników, część z nich zostanie zamówiona przez szkołę w ramach dotacji podręcznikowej (zielony kolor), a Państwa poprosimy o zakup pozostałych podręczników( czerwony kolor). Proszę o skontaktowanie się z wychowawcami klas w w.w sprawie. Przypominam, że we wtorek 20 czerwca odbędzie się kiermasz podręczników i wyposażenia szkolnego.

Załączniki:

Zestaw programów nauczania 2017-18

Zestaw podręczników 2017-2018 - klasami